Տրավերտին

   Հաշվի առնելով համաշխարհային շուկայում տրավերտինի նկատմամբ գոյություն ունեցող պահանջարկը` ընկերությունը հաջողությամբ վերազինել և վերագործարկել է տրավերտինի իր հանքավայրերը:
Տրավերտինի հանքի ընդհանուր տարածքը ՝ 7.8 հա, որը լիցենզավորված է 25 տարով քար հանելու թույլտվությամբ:
 Հանքավայրը հագեցած է հանքարդյունաբերական սարքավորումների և մեխանիզացիայի ամբողջական փաթեթով, ինչը ներկայումս թույլ է տալիս արտադրել ամսական 1000-ից 1500 խմ քարի բլոկներ:
  Հանքավայրից 3 կմ հեռավորության վրա գտնվող արտադրական տարածքը հագեցած է թույլ կողմերը կտրելու և բլոկների առաջնային վերամշակման սարքավորումներով:
   Քարատեսակն ունի բաց և մուգ երանգավորում, և բազմազան մշակման ձևեր, կտրվածքներ`
. լայնական կտրվածք, հղկած
. երկայնական կտրվածք, հղկած
. լայնական կտրվածք, լցոնված և փայլեցված
. երկայնական կտրվածք, լցոնված և  փայլեցված 
. լայնական կտրվածք, լցոնած և հղկված
. երկայնական կտրվածք, լցոնած և հղկված
. լայնական կտրվածք, խոզանակված և անփայլ
. երկայնակա կտրծվաք, խոզանակված և անփայլ
. լայնական կտրվածք, խոզանակված
. երկայնական կտրվածք, խոզանակված
 

Copyright © 2019 VEKS. Developed by Zhora Khzmalyan